Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vårt ordensliv är det intensiva förverkligandet av det gudomliga liv som vi tagit emot genom den Helige Ande i dopet.

I tron på Gud, som först har älskat oss, följer vi frivilligt hans kallelse. I professen överlämnar vi oss ”fullständigt åt den över allt annat älskade Guden”.

Genom de evangeliska råden, som har sin grund i Jesu ord och exempel, viger vi oss med odelat hjärta åt Guds tjänst. Vi binder oss offentligt med enkla, slutgiltiga löften till vår gemenskap.
/ur Konstitutioner kapitel 2, art. 6.7.8.9/