Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”
(Matt 25:40)

Vårt apostolat växer ur Kristi kärlek, som vi har erfarit genom Den Helige Ande i kallelsen. Före varje yttre verksamhet går vår uppgift att vittna om Kristi närvaro mitt ibland oss.

Vår överlåtelse till Kristus genom ordenslöftena frigör oss för de uppgifter som Kyrkan anvisar oss.

Med vår apostolisk-karitativa verksamhet i olika länder fortsätter vi Jesu sändning enligt den kallelse som Clara Wolff mottog från Gud.

Vår omsorg gäller de sjuka, hjälplösa och gamla, som bor ensamma i sina bostäder, och även vården av de sjuka på sjukhusen.

Vi ser till vårdbehövande och gamla såväl som handikappade, obotligt och psykiskt sjuka och barn med neurologiska diagnoser och sjukdomar i hem och särskilda sjukinrättningar

Vi arbetar i stift och församlingar, framför allt med den apostoliska undervisningsverksamheten i religions- och konvertitundervisning.


Sjuka och äldre systrar har i sin sjukdom och ålderdom en särskild del i tjänsten för Kyrkan. Genom att acceptera sina besvär genom bön och offer utövar de ett omfattande, värdefullt apostolat

Vårt apostolat inskränker sig dock inte till yttre handlande. Det omfattar hela vårt sätt att vara.. ” Inte det ni gör, är det som betyder mest, utan det ni är som kvinnor, vigda åt Herren”. Helige påven Johannes Paulus II.

För att vi skall kunna tjäna Kristus och människorna i enlighet med vår kallelse, är den nära förbindelsen med Gud oumbärlig för oss. Den är vår kraftkälla för ett fruktbart apostolat.

Bilder från Brasilien

Idag finns Elisabethsystrar i Sverige, Norge, Danmark, Italien, Polen, Tyskland, Litauen, Ryssland, Ukraina, Bolivia, Georgien, Tjeckien, Kazakstan, Brasilien och i det Heliga Landet. Moderhuset (Generalatet) är i Rom, Italien.