Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.”
(Matt. 7,7)

Som ordenssystrar har bönen en viktig plats i vårt liv. Vi upplever, att många människor önskar, att vi ber för dem, att det är viktigt för dem. Därför har vi lagt denna ”Förbön”, att det göra enkelt, att komma med olika önskningar. Den som vill, kan också vara anonym. Varje dag lägger vi fram inför Herren alla de problem och andra ting, som människor ber oss om. Det kan också vara en tacksamhetens bön eller en lovprisnings bön.

Allt kan vi lägga fram inför Herren.
Skicka Mail till:
csse.elisabeth.se@gmail.com

eller skicka brev till:
Elisabethsystrarna, Stäketsvägen 7, 176 76 Järfälla